Hlavní změny zákona o dani z příjmu od roku 2015

06.01.2015 21:44
 • znovuobnovení uplatnění slevy na poplatníka u důchodců (zpětně lze žádat i za rok 2013)
 • zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě o 2 400 CZK ročně, třetí a další dítě o 3 600 CZK ročně
 • omezení výdajů u příjmů ze živnosti ve výši 60% příjmů max. 1 200 000 CZK
 • omezení výdajů u příjmů řemeslné živnosti ve výši 80%příjmů max. 1 600 000 CZK
 • zvyšuje se částka daňově uznnatelného stravného při pracovních cestách na pracovní cesty
 • zavádí se individuální prominutí penále nebo úroku z prodlení při součinnosti nebo ospravedlnitelných důvodech k prodlení
 • pro příjmy za rok 2015 můžeme při výpočtu základu pro solidární 7% daň zohlednit ztrátu ze samostatné výdělečné činnosti
 • od roku 2015 jsou zastropovány paušální výdaje pro všechny typy příjmů
 • limit pro platby v hotovosti zůstává 270 000 CZK
 • zvyšuje se minimální záloha na zdravotní pojištění
 • pokud má pracující důchodce příjem více než 840 000 CZK ročně, tak nemá důchod osvobozený od daně z příjmu
 • zvyšují se sazby na cestovní náhrady při používání vozů
 • nadále je podporován návrh jednoho inkasního místa, avšak od roku 2015 není stále zavedeno

Vyhledávání

Kontakt

Profesionální účetnictví Ing. Jitka Žatecká
Rozmarná 513
Hovorčovice u Prahy
25064
+420 602 817 004